WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, PRODUCTONTWIKKELING
EN INTERVENTIE STUDIES

WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING

Carezzo heeft in de afgelopen jaren meerdere studies gedaan voor de wetenschappelijke onderbouwing van het voedingsconcept.

Deze Randomized Control Trial (RCT) studies omvatten smaakpanels en eiwit inname studies bij senioren in verschillende situaties: in ziekenhuizen, revalidatieklinieken, verpleeghuizen en thuiswonend.

Wat wij geleerd hebben uit al deze studies is wat niet en wel werkt in de aanpak van ondervoeding:

Wat niet werkt is de huidige aanpak van suppletie: met meer eten van tussendoortjes en aanvullend drinkvoeding haalt de meerderheid de gewenste eiwit inname niet.

Wat wel werkt is de nieuwe strategie van substitutie: vervang gewoon eten door gewoon eten met meer eiwit erin. Meer eiwit in het gangbare menu leidt tot de significante stijging van de eiwit inname waarbij de meerderheid wel de gewenste eiwit inname haalt.

Wat beter werkt is de spreiding van de eiwitinname over alle eetmomenten van de dag in combinatie met bewegen. Met name meer eiwit in de broodmaaltijden en tussendoor heeft een gunstig effect op de totale eiwit inname.

Wat het beste werkt is het aanbieden van keuze en variatie. In de meest recente studies konden senioren in het ziekenhuis en thuiswonend kiezen uit het gehele Carezzo assortiment. Uiteindelijk kon 79% van de doelgroep de gewenste eiwitinname behalen en dit ook vele maanden volhouden: geen last van verveling of verzadiging.

SMAAK ONDERZOEK

Voor smaakonderzoek maken wij gebruik van het SenTo panel van Wageningen Universiteit dat haar deelnemers getest heeft op hun geur en smaak vermogens. Dit is het eerste senioren panel wat haar consumenten screent op hun vermogen om te proeven. Juist bij ouderdom en ziekte treden er veranderingen op. We staan nog maar aan het begin van de kennisvergaring over wat senioren exact nodig hebben om hun eetlust en voedingstoestand te behouden en hoe de smaak en textuur van producten daarop kunnen inspelen. Wij vinden het belangrijk om onze producten te testen in de doelgroepen.

kennispleinwageningenur2 copy

EIWIT INNAME ONDERZOEKEN

Voor de eiwit inname hebben wij meerdere studies verricht in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiekliniek en bij thuiswonenden. De start was in het VUmc en een revalidatie kliniek, waarbij eiwit verrijkt brood en een eiwit verrijkte drinkyoghurt is ingebracht in de interventiegroep. Deze klinische RCT studies zijn de eerste waarbij reguliere eiwit verrijkte voeding als een onderdeel van het gangbare menu is gemeten, bij zowel zieke geriatrische patiënten als senioren die revalideren van veelal een heupoperatie. Deze studies geven de eerste wetenschappelijke onderbouwing dat er van eiwit verrijkte basis voeding evenveel kan worden gegeten als gewone voeding en dus significant bijdraagt aan verhoging van de eiwit inname.

Vervolgens zijn in een verpleeghuis in het gangbare menu brood, sap en soep vervangen door Carezzo eiwitverrijkte brood, fruitsap en groentesoep. In deze studie bleek dat bij vervanging van meerdere producten de eiwit inname significant toeneemt zonder meer te eten.

In 2014-2015 is de effectstudie gehouden in het ziekenhuis Gelderse Vallei bij senioren die het gehele Carezzo assortiment kregen aangeboden en na ontslag uit het ziekenhuis nog drie maanden lang gratis verstrekt krijgen. Tijdens deze periode en daarna werden metingen verricht op hoeveel eiwit men eet en werd de fysieke gesteldheid en voedingstoestand gevolgd. Het bijzondere van deze studie is, anders dan gebruikelijk in RCT studies, er volledig vrije keuze was in producten in de onderzoeksgroepen. De resultaten van deze studies geven aan dat er een significante stijging is van de eiwitinname en dat dit gedurende vele maanden gerealiseerd wordt.

In de tweede helft van 2016 zullen de conclusies van deze studies verschijnen in wetenschappelijke publicaties van Wageningen Universiteit.

SAMENWERKINGEN

CATER WITH CARECWC

Carezzo is partner in het consortium Cater with Care bestaande uit een unieke mix van bedrijfsleven, kennisinstellingen en zorginstellingen www.caterwithcare.nl. Elke partner brengt z’n eigen kennis en ervaring in en gezamenlijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van smakelijke producten die effectief zijn bij de preventie en behandeling van ondervoeding bij senioren en het aansterken van patiënten.

DOELSTELLING

De partners verbeteren bestaande voedingsproducten en ontwikkelen nieuwe en verrijkte voedingsconcepten. De wensen en voedingsbehoeften van senioren en patiënten staan hierbij centraal. De kennis- en zorginstellingen verzamelen kennis over deze voedingsbehoeften en de oorzaken van ondervoeding. Ook wordt er veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de nieuwe voedingsproducten op de voedingsinname, de kwaliteit van leven, de fysieke gesteldheid en voedingstoestand.

FUNDING

Cater with Care is gestart in 2012 en liep tot eind 2015. Het project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (GO Gebundelde Innovatiekracht), de provincie Gelderland en het Rijk. Ook de consortium partners investeren in het project.

DE PARTNERS IN HET CONSORTIUM ZIJN:

  • Wageningen UR: één van de belangrijkste onderzoekscentra ter wereld op het gebied van voeding.
  • Ziekenhuis Gelderse Vallei: hét Voedingsziekenhuis van Nederland.
  • Carezzo Nutrition: innovatieve start-up die eiwit verrijkte voeding ontwikkelt op basis van granen (brood en banket) en op basis van groente en fruit (fruitsappen, groentesoepen, fruitzuivel en fruitijs).
  • Nizo, Heinz, Sodexo, Stichting Promotie Kalfsvlees

Initiatiefnemer van het consortium is de Alliantie Voeding Gelderse Vallei, een samenwerking tussen Wageningen Universiteit & Research en Ziekenhuis Gelderse Vallei.

INTENSIEVE SAMENWERKING MET
WAGENINGEN UNIVERSITEIT EN
ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI

Aanvragen whitepaper en nieuwsbrief

In klinische onderzoeken is, met behulp van de producten die door Carezzo zijn ontwikkeld, bewezen dat het voor het overgrote deel van de patiënten nu wel haalbaar is om zo de gewenste eiwitinname te behalen, zonder de energie-inname te moeten verhogen. Wij hebben inmiddels een ‘white paper’ vervaardigd waarin wetenschappelijk wordt onderbouwd dat het belangrijk is om de eiwitinneming (structureel) te verhogen bij oudere mensen om ondervoeding tegen te gaan.